Privacyverklaring Duintop Dierenkliniek

(scroll naar beneden voor volledige tekst)

 

Inleiding

 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Duintop Dierenkliniek

2. Doel gegevensverzameling

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Uw rechten

7. Plichten

 

 

1. Duintop Dierenkliniek

 

Duintop Dierenkliniek is een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Duintop Dierenkliniek verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Duintop Dierenkliniek, neem dan gerust contact op.

 

Onze gegevens zijn:

Duintop Dierenkliniek

Fazentenhof 22

4332 XT Middelburg

Veroline Meulblok

telefoon: 0118-226830

e-mail: info@duintopdierenkliniek.nl

BTW nummer: NL001584560B70

KvK: 70017263

 

 

2. Doel gegevensverzameling

 

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Duintop Dierenkliniek. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Duintop Dierenkliniek stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en emailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Duintop Dierenkliniek. Na invullen wordt een email gestuurd naar het adres dat u heeft achtergelaten ter bevestiging van de inschrijving.

 

Online afspraak maken

Wanneer u via de website een online

afspraak wilt maken vragen wij naar uw

naam, e-mailadres, telefoonnummer,

naam huisdier en probleembeschrijving. Deze gegevens worden bewaard in ons

praktijk management systeem Animana

en bij Vetstoria, de leverancier van het afspraken platform.

De reden hiervoor is dat wij de boeiing

kunnen terughalen in het geval van een

probleem.

De gegevens worden bewaard tot

maximaal 3 maanden na het aflopen

van het contract met deze partijen. De

gegevens worden

niet anders dan voor deze doeleinden

gebruikt.

 

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden

als u het contactformulier invult op

onze website. In dit formulier wordt

echter alleen gevraagd om de

benodigde gegevens om contact met u

op te nemen, namelijk naam, emailadres en telefoonnummer.

 

Google Analytics

De website van Duintop Dierenkliniek

verzamelt uw gegevens om de website

te verbeteren. Dit gebeurt met Google

Analytics. Deze gegevens zijn anoniem

en zijn dusniet gebonden aan uw

persoonlijkegegevens. Denk hierbij aan

informatiezoals de duur van u website

bezoek of de pagina’s die u veel

bezoekt. Alle gegevens worden alleen

verwerkt met uw uitdrukkelijke

toestemming.

 

 

3. Ontvangers

 

De gegevens die Duintop Dierenkliniek ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden

met Mailchimp. Op het moment dat u

zich aanmeldt voor de nieuwsbrief,

wordt uw emailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

Email provider De Heeg

De email van Duintop Dierenkliniek

wordt gehost bij deheeg.nl. Als u

contact opneemt via de formulieren of

via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van deheeg.nl.

 

Barisco

De website en back-ups van de website

worden gehost bij Barisco. Gegevens

die u achterlaat op de website van

Duintop Dierenkliniek zijn op de servers

van Barisco opgeslagen.

 

 

4. Opslag periode

 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Duintop Dierenkliniek, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. In de volgende gevallen worden gegevens opgeslagen:

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden

opgeslagen in Mailchimp. De opslag

van uw gegevens is voor onbepaalde

tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven

wanneer u maar wilt via de link

onderaan de nieuwsbrieven of door een

mail te sturen naar

info@duintopdierenkliniek.nl

 

Online afspraak maken

Op het moment dat u online een

afspraak maakt met Duintop

Dierenkliniek via de website, dan

worden die gegevens die u

meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam,

bedrijfsnaam, en e-mailadres,

opgeslagen op de servers van Vetstoria,

het bedrijf dat deze dienst aan ons

levert en binnen ons

praktijkmanagementsysteem Animana.

 

Google Analytics

De gegevens die Analytics op de

website verzameld zijn anoniem, dus

niet verbonden aan uw naam, bedrijf of

e-mailadres. Deze gegevens worden

voor onbepaalde tijd bewaard binnen

Google Analytics.

 

 

5. Beveiliging

 

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door Duintop Dierenkliniek of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Duintop Dierenkliniek. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Duintop Dierenkliniek privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

 

6. Uw rechten

 

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw

gegevens op te vragen die bij Duintop

Dierenkliniek vastgelegd en bewaard

worden. Dit doet u door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Duintop Dierenkliniek. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u

gegevens veranderd? U hebt het recht

om dit te laten rectificeren door Duintop

Dierenkliniek.

Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief

kunt u aanpassen via de daarvoor

bestemde url onderaan elke mail. 


Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die

bij Duintop Dierenkliniek opgeslagen

liggen in het geval u overstapt naar een

andere partij of dienst, dan heb u het

recht op overdracht. Hierbij dient

Duintop Dierenkliniek al uw gegevens

over te dragen aan de andere partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij

Duintop Dierenkliniek vastgelegd zijn?

Dan heb u het recht op het laten wissen

van uw gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te

dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens,

als u vindt dat Duintop Dierenkliniek

niet op de juiste manier met uw

gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Recht op stop gegevensgebruik

(bezwaar)

Wil u niet dat Duintop Dierenkliniek uw

gegevens gebruikt? Dan heb u het recht

op het stoppen van het gebruik van uw

persoonsgegevens. Het gebruik maken

van deze rechten kan via

info@duintopdierenkliniek.nl onder

toezending van een kopie ID

bewijs waarbij de pasfoto, de nummers

onderaan het paspoort, ID

bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn

gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

7. Plichten

 

Duintop Dierenkliniek verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Duintop Dierenkliniek via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw emailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Duintop Dierenkliniek de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Duintop Dierenkliniek met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

Duintop Dierenkliniek behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Duintop Dierenkliniek dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Duintop Dierenkliniek te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

 

Duintop Dierenkliniek

Veroline Meulblok (functionaris gegevensbescherming)

Fazentenhof 22

4332 XT Middelburg

0118-226830

info@duintopdierenkliniek.nl

Contactgegevens

Openingstijden

maandag

dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Voor consulten en behandelingen

werken wij uitsluitend op afspraak

Maak een afspraak

Privacy verklaring

Copyright 2020 Duintop Dierenkliniek

Alle rechten voorbehouden

Web development digiRedo