HOME

OVER ONS

ONZE DIERENKLINIEK

CONTACT

AFSPRAAK MAKEN

Privacyverklaring Duintop Dierenkliniek

(scroll naar beneden voor de volledige tekst)

 

 

Inleiding

 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1. Duintop Dierenkliniek

2. Doel gegevensverzameling

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Uw rechten

7. Plichten

 

 

1. Duintop Dierenkliniek

 

Duintop Dierenkliniek is een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Duintop Dierenkliniek verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Duintop Dierenkliniek, neem dan gerust contact op.

 

Onze gegevens zijn:

Duintop Dierenkliniek

Fazentenhof 22

4332 XT Middelburg

Veroline Meulblok

telefoon: 0118-226830

e-mail: info@duintopdierenkliniek.nl

BTW nummer: NL001584560B70

KvK: 70017263

 

 

2. Doel gegevensverzameling

 

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Duintop Dierenkliniek. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Duintop Dierenkliniek stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op

kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Duintop

Dierenkliniek. Na invullen wordt een email gestuurd naar het adres dat u heeft achtergelaten ter bevestiging van de inschrijving.

 

Online afspraak maken

Wanneer u via de website een online afspraak wilt maken vragen wij naar uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam huisdier

en probleembeschrijving. Deze gegevens worden bewaard in ons praktijk management systeem Animana en bij Vetstoria, de

leverancier van het afspraken platform. De reden hiervoor is dat wij de boeiing kunnen terughalen in het geval van een probleem.

De gegevens worden bewaard tot maximaal 3 maanden na het aflopen van het contract met deze partijen. De gegevens worden

niet anders dan voor deze doeleinden gebruikt.

 

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u het contactformulier invult op onze website. In dit formulier wordt echter alleen

gevraagd om de benodigde gegevens om contact met u op te nemen, namelijk naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Google Analytics

De website van Duintop Dierenkliniek verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics.

Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals

de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke

toestemming.

 

 

3. Ontvangers

 

De gegevens die Duintop Dierenkliniek ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw

e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

Email provider De Heeg

De e-mail van Duintop Dierenkliniek wordt gehost bij deheeg.nl. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die

betreffende mails opgeslagen op de servers van deheeg.nl.

 

Barisco

De website en back-ups van de website worden gehost bij Barisco. Gegevens die u achterlaat op de website van Duintop

Dierenkliniek zijn op de servers van Barisco opgeslagen.

 

 

4. Opslag periode

 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Duintop Dierenkliniek, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. In de volgende gevallen worden gegevens opgeslagen:

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich

namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar

info@duintopdierenkliniek.nl

 

Online afspraak maken

Op het moment dat u online een afspraak maakt met Duintop Dierenkliniek via de website, dan worden die gegevens die u

meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de servers van Vetstoria, het bedrijf dat deze

dienst aan ons levert en binnen ons praktijkmanagementsysteem Animana.

 

Google Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze

gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 

5. Beveiliging

 

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door Duintop Dierenkliniek of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Duintop Dierenkliniek. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Duintop Dierenkliniek privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

 

6. Uw rechten

 

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Duintop Dierenkliniek vastgelegd en bewaard worden. Dit doe

u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Duintop Dierenkliniek. U krijgt dan een overzicht van uw

gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Duintop Dierenkliniek.

Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 


Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Duintop Dierenkliniek opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij

of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Duintop Dierenkliniek al uw gegevens over te dragen aan de andere

partij.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Duintop Dierenkliniek vastgelegd zijn? Dan heb u het recht op het laten wissen van uw

gegevens.

 

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Duintop Dierenkliniek niet op de juiste

manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat Duintop Dierenkliniek uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw

persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@duintopdierenkliniek.nl onder toezending van een kopie id

bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven

is om binnen een week te reageren.

 

 

7. Plichten

 

Duintop Dierenkliniek verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Duintop Dierenkliniek via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Duintop Dierenkliniek de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Duintop Dierenkliniek met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

Duintop Dierenkliniek behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Duintop Dierenkliniek dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Duintop Dierenkliniek te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

 

Duintop Dierenkliniek

Veroline Meulblok (functionaris gegevensbescherming)

Fazentenhof 22

4332 XT Middelburg

0118-226830

info@duintopdierenkliniek.nl

Contactgegevens

Duintop Dierenkliniek Middelburg

Fazantenhof 22

4332 XT Middelburg

0118-226830 (ook bij spoed)

info@duintopdierenkliniek.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag

Zaterdag

Zondag

09:00-18:00

09:00-12:00

gesloten

Voor consulten en behandelingen

werken wij uitsluitend op afspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK

Copyright 2020 Duintop Dierenklinieken - Alle rechten voorbehouden

Web development digiredo